Kutsuliikennesimulaation hankinta

Kyytiin2 -hanke pyytää 30.9.2021 mennessä tarjouksia kutsuliikennesimulaatiosta. Simulaatiossa hyödynnetään olemassa olevaa kuljetusdataa ja simuloidaan, miten palvelutasoa voisi muuttaa/kehittää kutsuliikennemallilla toimien.

Tarjouspyyntö löytyy täältä.

Tarjouspyynnön kysymykset ja vastaukset

Tähän julkaistaan tarjouspyyntöä koskevat kysymykset ja vastaukset. Kysymyksiä voi esittää 27.9.2021 saakka sähköpostitse tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi.

Kysymys 1: Tarkoittaako selvitys allekirjoitusoikeudesta samaa kuin nimenkirjoitusoikeus? Riittääkö toimialajohtajan allekirjoitus vai pitääkö olla toimitusjohtajan?

Vastaus 1: Selvitys allekirjoitusoikeudesta on sama kuin nimenkirjoitusoikeus. Allekirjoittajan tulee olla nimenkirjoitusoikeutettu.

Kysymys 2: Kelpaako sähköinen allekirjoitus?

Vastaus 2: Sähköinen allekirjoitus kelpaa.