Kyselyn tuloksia: asukkaiden liikkumistottumukset ja -toiveet

Huhti-toukokuun vaihteessa tehtiin Kyytiin2 -hankkeessa pieni kysely. Kyselyyn vastasi mukavat 155 alueen asukasta. Oli mielenkiintoista lukea vastauksia ja saada entistä parempi käsitys alueemme liikkumisesta.

Tässä muutama havainto:

  1. Pakettien lähettäminen ja vastaanottaminen toimivat vastaajien mielestä alueellamme melko hyvin.
  2. Työ- ja asiointimatkat ovat yleensä kohtalaisen pitkiä. Vain noin neljänneksellä vastaajista löytyy työpaikka tai asiointipaikka alle 5 kilometrin päästä kotoa.
  3. Alueella asuu väkeä, joiden aktiviteetteihin osallistumista rajoittavat heikot kulkumahdollisuudet.
  4. Vastaajat seuraavat liikkumisensa kustannuksia melko tarkasti.
  5. Kotiinkuljetuspalveluille voi olla kysyntää.

Kyselyn raportti löytyy tästä, ja alla pieni maistiainen, minkälaisia kuvaajia raportista löytyy. Olkaatte hyvät.

Kun sai valita vain yhden esitetyistä palveluideoista, erilaiset kotiinkuljetuspalvelut nousivat yleisimmäksi vastaukseksi. Vastaajia tähän kysymykseen oli 150 kpl.