Mitä uusi hallitusohjelma sanoo liikenteestä?

Tänään saimme uuden hallitusohjelman käsiimme. Luettavaa riittää vaikka useammaksi päiväksi, mutta poimin nopeasti muutamia asioita, jotka liittyvät liikenteeseen ja liikkumiseen.

1. Digitalisaatio saa tukea

Hallitusohjelma tukee hyvin Kyytiin2 -hankkeen tavoitteita, joita ovat mm. kuljetusten keskittyminen kuljetusyrityksille, digitalisaation lisääntyminen kuljetuspalveluissa sekä maaseudun saavutettavuuden paraneminen ja erityispiirteiden huomioiminen. Näin hallitusohjelma tarkalleen ottaen sanoo:

”Liikenteen digitalisaation, palveluistumisen ja yhteiskäytön mahdollisuudet käytetään täysimittaisesti järjestelmän kehittämiseksi, päästöjen vähentämiseksi ja saavutettavuuden parantamiseksi. Kaupunkiympäristöjen ja maaseutualueiden erityispiirteet sekä eri liikennemuodot ja mahdollisuudet älykkäisiin väyläratkaisuihin maalla, merellä, sisävesillä ja ilmassa otetaan huomioon.”

2. Liikennepalvelulain muutoksia arvioidaan uudelleen

Viime kesänä voimaan tulleet liikennepalvelulain muutokset ovat herättäneet paljon keskustelua – etenkin taksipalvelujen osalta. Uusi hallitus aikoo tarkastella lakia uudelleen:

”Tehdään liikennepalvelulain arviointi. Taksiliikenteen osalta tehdään tarvittavat korjaukset ottaen huomioon toiminnan turvallisuus ja harmaan talouden torjunta. Erityisesti kohdattuihin epäkohtiin (esimerkiksi hinnoittelun läpinäkyvyys ja taksien saatavuus) pyritään etsimään ratkaisuja muuttuneessa tilanteessa. Kela-taksien kilpailutuskäytännöt vaativat myös uudelleenarviointia.”

3. Sähköautoiluun kannustetaan

Kuten edellisestä blogipostauksesta opimme, siirtymällä sähköautoilijaksi voi hoitaa jo 10 prosenttia omien elämäntapojen kehitystavoitteesta hiilineutraalimpaan suuntaan. Hallitus tukee sähköautoilua ainakin kiinnittämällä huomiota latausverkkoon:

”Latausinfrastruktuurin edistämiseksi asetetaan rakennusten energiatehokkuusdirektiivin mukainen kansallinen velvoite rakentaa sähköautojen latausinfrastruktuuri taloyhtiöiden ja liikehuoneistojen suurten remonttien yhteydessä.

Säädetään velvoite huoltoasemaketjuille tarjota tietty määrä sähköautojen latauspisteitä huoltoasemien yhteyteen.”

Lue täältä lisää hallitusohjelmasta.