Kyytiin2-hanke 1.1.2019-31.8.2022

1. Viisi kehitysaluetta maaseudun liikenteelle auki selitettyinä infograafeina

2. Kyytiin2 -hankkeen loppuwebinaari 17.8.2022 klo 13-15

3. Alueen liikennepalvelut löytyvät nyt kootusti osoitteesta https://kulukuri.com/.

Kyytiin2 -hankkeen yleistavoitteena on saada aikaan muutos erityisesti pk-yritysten ja kuntien, mutta myös yksityishenkilöiden toimintatavoissa kuljetuksiin ja liikenteeseen liittyen. Hankkeessa yhdistellään kuljetuksia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Samalla pilotoidaan digitaalisia työkaluja, joiden avulla kuljetusten tarvitsijat ja tarjoajat löytävät toisensa paremmin, ja maaseudun asukkaiden liikkumismahdollisuudet paranevat.

Keski-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeelle EAKR-rahoituksen. Hankkeen päätoteuttaja on Kaustisen seutukunta ja toteutusalueena seutukunnan lisäksi Kannus sekä Perho.

Hankkeen hankesuunnitelma löytyy täältä.

Kyytiin2 -hankkeen kuva rahoittajaorganisaatioiden logoista