Kyytiin2-hanke

Kyytiin2 -hankkeen yleistavoitteena on saada aikaan muutos erityisesti pk-yritysten ja kuntien, mutta myös yksityishenkilöiden toimintatavoissa kuljetuksiin ja liikenteeseen liittyen. Hankkeessa yhdistellään kuljetuksia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Samalla pilotoidaan digitaalisia työkaluja, joiden avulla kuljetusten tarvitsijat ja tarjoajat löytävät toisensa paremmin, ja maaseudun asukkaiden liikkumismahdollisuudet paranevat.

HIPHEI! Nyt kaikki mukaan Pirityisten ja Kaustisen seutukunnan ideariiheen kehittämään maaseudun kuljetuspalveluita. Ideariiheen pääset tästä.

Keski-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeelle EAKR-rahoituksen. Hankkeen päätoteuttaja on Kaustisen seutukunta ja toteutusalueena seutukunnan lisäksi Kannus sekä Perho.

Hankkeen hankesuunnitelma löytyy täältä.

Kyytiin2 -hankkeen kuva rahoittajaorganisaatioiden logoista