Mitä kansalaiset sanoivatkaan?

Vuoden 2020 loppukesän ajan koetettiin saada alueen asukkailta ideoita liikennepalveluiden kehittämiseen. Ideariihen alustana käytettiin Viima-palvelua. Mitäs sieltä jäikään käteen?

  1. Eräs anonyymi kommentoija ideoi, että olisi hyvä olla paikka, mistä erilaiset harrasteryhmät löytävät myös oman ryhmänsä ulkopuolisia kyytejä. —> Tähän on tartuttu ja ison harrastuksia tarjoavan porukan kesken aletaan suunnittelemaan yhteistä viestintää harrastuskyyteihin liittyen vuoden 2021 aikana. Kannattaa tutustua myös PiggyBaggy-kimppakyytipalveluun.
  2. Toinen anonyymiajatus oli varata parkkipaikkoja kimppakyytejä käyttäville erikseen. —> Tätä voi hyvinkin esimerkiksi jokainen kunta edistää omalta taholtaan. Rahallinen kannustin voi olla oiva keino saada väkeä kimppakyytiverkostoon. Esimerkiksi talvilämmityspaikka voisi olla halvempi tai ilmainen niille, jotka ovat mukana kimppakyytiverkostossa. Myös tapahtumissa voi kokeilla ns. käänteistä pysäköintimaksua, jossa hinta on sitä halvempi, mitä täydempi auto on. Käänteistä parkkimaksua on kokeiltu suunnistuskisoissa.
  3. Myös etätyöhön otettiin paljon kantaa. Ja sehän sopii, koska omalla tavallaan sekin liittyy kuljetuksiin – vähentämällä kulkemisen tarvetta, mikä onkin varmasti yksi parhaista tavoista pienentää kuljetusten ympäristökuormaa. Esiin nostettiin, että etätyöpisteessä tulee olla hyvä perusvarustus (netti ja vähintään sermeillä erotettu työpiste), joustavat aukioloajat ja sisäänpääsykeinot sekä helppo ajanvaraus. —> Tässä voisi olla kunnille erinomainen tapa pitää esimerkiksi loma-asukkaat pidempään alueella.

Täyttyivätkö Ideariihen tavoitteet?

Ideoiden ja ajatustenvaihdon laatu oli erinomainen – kiitos aktiivisten osallistujien. Määrässä ei päästy tavoitteeseen. Pyrkimys oli saada 40 kommenttia vähintään 20 eri käyttäjältä. Kaiken kaikkiaan kommentteja satiin 23 ja eri käyttäjiä oli arviolta 14. Varmaa tietoa käyttäjämäärästä ei ole, koska keskusteluun pystyi osallistumaan anonyymisti. Alla kuva markkinointisuunnitelmasta, jolla pyrittiin pitämään keskustelua yllä.

Viima Ideariihen Markkinointi
Vihreällä merkityt toimenpiteet olivat suunnitelmia. Suunnitelmat on kuitattu ok:lla, jos ne toteutettiin.

Määrällisten tavoitteiden lisäksi oli tavoitteena, että jokaiseen Ideariihessä alustettuun osa-alueeseen tulisi kommentteja. Tämä tavoite täyttyi. Samoin täyttyi se tavoite, että saataisiin vähintään kaksi toteuttamiskelpoista ideaa. Harrastuskuljetusten organisointiin ja kimppakyytiautojen pysäköintiin on jo tartuttu!

Mitä seuraavaksi?

Kiitos kaikille osallistuneille sekä kiitos Pirityiset ry:lle yhteistyöstä. Ideariihessä esiin nousseista asioista Kyytiin2 -hankkeessa jatketaan työtä ainakin harrastusryhmien ja kimppakyytien parissa. Pysykää kuulolla tällä sivustolla ja liittykää Keski-Pohjanmaan maaseutuliikenne -Facebook-ryhmään.

Esitetyt ideat eivät katoa minnekään ja uusia saa edelleen esittää!

Kirjoittaja: Tomas