Liikennepalveluiden verkkopalvelun hankinnan kysymykset ja vastaukset

Liikennepalveluportaalin hankintadokumentit löytyvät Hankintailmoitukset -palvelusta.

Tällä sivulla käsitellään hankintaa koskevat kysymykset ja vastaukset. Kysymyksiä voi esittää perjantaihin 6.11.2020 klo 15:00 asti. Kysymykset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen tomas.luoma(a)kaustisenseutukunta.fi.

Kysymys 1: Onko vaatimus, että verkkosivuston ylläpito olisi teidän seudullisessa järjestelmässä?

Kyllä. Syksyn 2020 aikana keksitään tulevalle palvelulle nimi ja varataan sille domain ja palvelintila seudun palvelimelta. Jos tarjoaja haluaa alun alkaen rakentaa sivustoa seutupalvelimelle, löytyvät tarvittavat yhteystiedot täältä: KaseNet Oy.

Kysymys 2: Oliko budjetille tässä vaiheessa jotain ajatusta, koska markkinavuoropuhelun aikana puhuttiin jotakin budjetista?

Markkinavuoropuhelun aikana mainittiin budjetti 55 000 + alv. Tuolloin vaatimusmäärittely sisälsi vielä huomattavan paljon enemmän ominaisuuksia sekä paljon rajapintatyötä, joka nyt on jäänyt lopullisesta versiosta kuitenkin pois. Oletan tämän laskevan tarvittavaa budjettia merkittävästi. HILMA-järjestelmään tarjousta syöttäessä arvioin kustannukseksi 5 000 – 20 000 e + alv.

Mahdollisesti myöhemmin hankitaan erikseen palvelua rajapintojen suhteen uudella tarjouskilpailulla.

Keski-Pohjanmaan maaseudun liikennepalvelut kokoavan verkkopalvelun toteuttaminen

Kyytiin2 -hankkeessa on käynnistetty hankinta, joka kulkee työnimellä liikennepalveluportaali. Hankintaan pyydetään tarjouksia 10.11.2020 mennessä. Tarkemmat tiedot hankinnasta löytyvät Hankintailmoitukset-palvelusta.

Kyytiin2 -sivustolla tullaan käsittelemään hankintaa koskevat kysymykset ja vastaukset, jolloin kaikki tiedot ovat tasapuolisesti kaikkien saatavilla. Hankintaa koskevat kysymykset ja vastaukset löytyvät täältä.

Osallistu kimppakyytien kokeiluun!

Än yy tee NYT aloitamme kimppakyytien kokeilun PiggyBaggy -verkkosovelluksessa. Toivon että mahdollisimman moni rohkaistuu laittamaan työmatka- ja harrastuskulkemisiaan tuonne järjestelmään.

Ensinnäkin, se ei vielä sido mihinkään vaan auttaa näkemään, paljonko samaan suuntaan meneviä kyytejä alueellamme reissaa koko ajan. Toisekseen, se voi olla jollekin pelastus, kun muu kyyti on estynyt, auto on korjaamolla, ajokortiton tarvitsee kyytiä tai halutaan päästä vaikkapa joukkoliikennepysäkille.

Lue loppuun

Kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintaan esitetään tukea

Hallitusohjelman mukaisesti on laadittu kansallinen biokaasuohjelma, jonka tavoitteena on ottaa käyttöön kotimainen biokaasun tuotantopotentiaali sekä kehittää Suomen elinvoimaisuutta ja edistää ilmastotavoitteisiin pääsyä. Biokaasuohjelmassa tunnistetaan kaasun merkitys erityisesti raskaan kaluston päästövähennysten aikaansaamisessa ja kotimaisen energian tuotannossa.

Lue loppuun

Kutsu markkinavuoropuheluun liikennepalveluiden kehittämiseksi

Kyytiin2 -hankkeen tiimoilta on julkaistu markkinavuoropuhelukutsu tulevaa hankintaa varten. Hankkeessa on tarkoitus luoda verkkopalvelu, joka kokoaa kaikki kuljetukseen liittyvät maaseudun palvelut yhteen paikkaan. Näitä ovat esimerkiksi bussi- ja junayhteydet, taksien yhteystiedot, sotekuljetukset, koulukuljetukset ja erilaiset pakettipalvelut.

Markkinavuoropuhelu löytyy Hankintailmoitukset.fi -sivustolta.

Elintarvikekuljetusten yhdistely muihin kuljetuksiin

Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen digiboksi -hanke on yhteistyökumppaneineen kasannut erinomaisen kuvallisen tietopaketin siitä, miten erilaiset kuljetusyritykset voivat yhdistää omaan toimintaansa myös elintarvikekuljetuksia. Elintarvikekuljetukset ja niiden yhdistely muihin kuljetuksiin -infograafi löytyy täältä.

Keskeistä tässä kaikessa mielestäni on se, että yhdistely on helpompaa kuin ajattelisi. Sääntö-Suomi ei nujerrakkaan kaikkea kehitystä vaan sama auto voi palvella erilaisia tarpeita.

Lue loppuun