Tarjouspyyntö toteutusavusta hankkeen loppuun saattamiseen

Pyydämme 1.4.2022 klo 12 mennessä tarjousta toteutusavusta Kyytiin2 -hankkeen loppuun saattamiseen projektipäällikön apuna. Tehtäviin kuuluu mm. 

– Hankkeen ja alueen sote-yhtymän Soiten apuna toimiminen
– Hankkeen loppuraportin valmistelu projektipäällikön tukena
– Tilaisuuden järjestäminen hankkeen toimenpiteiden viestimiseksi
– Jatkohankkeiden ideointi
– Mahdolliset muut hankkeen sidosryhmiltä tulevat tehtävät

Tarjouspyyntö löytyy kokonaisuudessaan täältä.